For voksne

 • Massasje
 • Manuellterapi
 • Spesilistisk fysioterapi: nevrologisk, ortopedisk
 • Behandling innen fysioterapi: elektroterapi, ultralyd,
 • Styrkende trening og øvelser for gravide
 • Kiropraktikk basert på Ackermann metoden
 • Behandling mot hevelse – basert på lymfedrenasje metoden og teknikker
 • Kinesiotaping – (for voksne, barn og gravide) – som effektiv og svært nyttig metoden mot alle typer idrettsskader
 • Nåling som effektiv og svært nyttig metoden mot alle typer muskulære plager

Behandling

Konsept PNF

I terapi for pasienter med nevrologiske problemer er dette et svært behjelpelig verktøy til arbeid med hverdagsfunksjoner (Activities of Daily Living). I dette konseptet behandles pasienten helhetlig og i terapien brukes det sterke og friske områder i kroppen. Denne metoden tillater en full aktivering av kroppens reserver og den motiverer til progresjon.

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) ifølge Kolar

Dette er en metode som anvendes ved behandling av funksjonshemning, deriblant mange nevrologiske sykdommer og i ortopedisk behandling. Denne metoden er også meget behjelpelig ved behandling og aktivering av pasienter med sterke og kroniske ryggplager.

Konsept NDT-Bobath

Er et svært behjelpelig verktøy ved terapi for spedbarn, barn og voksne med nevrologiske problemer. Ved hjelp av funksjonell trening etter NDT-Bobath-konsept forbedrer vi muskeltonus, hemmer uønskede reflekser og fremmer bevegelighet slik at den blir så normal som mulig. En viktig aspekt av konseptet er anvendelse og vedlikehold av kunnskap lært under terapien, slik at pasienten kan benytte seg av dem i hverdagen (pleie, amming, selvhjelp).

For barn og ungdom

 • Neurodevelopmental terapi for spedbarn og eldre barn med psykosomatiske problemer med ulik etiologi,
 • Øvelser og massasje ved forstyrrelser i muskeltonus og asymmetri,
 • Korreksjonsøvelser og sensoriske øvelser for barn med ryggplager eller hyperaktivitet.

Neurodevelopmental terapi blir gjennomført etter metoden utviklet av NDT-Bobath kombinert med andre terapeutiske teknikker.

Dersom du er usikker på om barnet ditt utvikler seg riktig, dersom barnet ble født prematurt eller med en uriktig muskeltonus, eller dersom barnet ble diagnostisert med nevrologisk eller genetisk misdannelse eller lidelse – en profesjonell og systematisk terapi kan hjelpe barnet ditt.

Bedriftstilbud

Vi tilbyr massasje og fysioterapi tjenester. Vi har erfaring med det, vi leverer tjenester til flere selskaper – for nesten ti år nå.


Vanligvis vi tilbyr tjenester der hvor selskapet har sitt hovedkontoret, men det kan også gjøres på vårt kontor i Oslo.

Det kan være både en-gang eller fast avtale. Vi tar ansvar for alt utstyr som er nødvendig for å gjøre tjenesten utført. Massasje for en enkelt person kan løses på to måter:

– Det kan ta 20 minutter (eller dobbelt : 40 minutter),
– Det kan ta 30 minutter (eller dobbelt : 60 minutter).

For mer informasjon – ta kontakt med oss!FYSIOTEKNIKK T. ZALEWSKI
Christian Krohgs gate 34,
0186 Oslo

Org nr: 997 427 211