Første konsultasjon

kr 600  
 • undersøkelse
 • massasje
 • fysioterapi
 • kiropraktikk
 • sammen med beskrivelse og terapi planlegging

Oppfølgende konsultasjon

kr 600 / 1 time
 • 400 kr / 30 min.

Kinesiotaping

kr 50  
 • ekstragebyr som tillegg til terapi for våre pasienter
 • 250 kr / som separat behandling

Behandling innen fysioterapi

kr 0  
 • for pasienter som gjennomgår terapi hos oss
 • ultralyd, elektroterapi, kombinasjonsbehandling
 • 400 kr / som separat behandling (behandlingens varighet 30 min.) 

Terapibeskrivelse

kr 400  
 • Terapibeskrivelse på norsk for NAV, fastlege, medisinsk spesialist, advokat, forsikringsselskap (beskrivelsen omfatter en grundig omtale av problemet, terapiplan, anbefalinger)

Fysioterapibevis

kr 0  
 • bekreftelse til lege

Avbestilling av time

Avbestilling av time må skje innen kl. 12.00 arbeidsdagen før. Uteblitt time eller time som ikke blir avbestilt i tide må betales i sin helhet.

FYSIOTEKNIKK T. ZALEWSKI
Christian Krohgs gate 34,
0186 Oslo

Org nr: 997 427 211