Fysioterapeuter:
Anna Basis Zalewska

Anna Basis Zalewska
Fysioterapeut, spesialist i terapi for barn

Autorisert i Norge
(ID-nummer: 007668430)

I 2010 ble jeg uteksaminert med mastergrad fra Medisinsk Universitet i Gdańsk, min masteroppgave handlet om terapi for prematurfødte spedbarn.

Allerede som student begynte jeg med yrkespraktikk som senere resulterte i stor yrkeserfaring og lidenskap for arbeid med funksjonshemmede pasienter, særlig med barn og ungdom.


Min spesialisering er terapi og utviklingsstøtte for babyer og barn med psykosomatiske lidelser. I tillegg tilbyr jeg terapi for barn og ungdom med følgende lidelser:
1/ryggplager, 
2/problemer med muskeltonus, 
3/hyperaktivitet,
4/genetiske/nevrologiske sykdommer, for eksempel: CP, SMA, ryggmargsbrokk,

Min yrkeserfaring og kompetanse har jeg samlet ved å jobbe som fysioterapeut på blant annet følgende arbeidsplasser: spesialskole, spesialbarnehage, hospice for voksne og barn, og ved å koordinere korreksjonsgymnastikk for barn i tidlig skolealderen.Jeg er ansatt som barnefysioterapeut på skole og i min egen klinikk, i tillegg jobber jeg som personlig assistent for funksjonshemmede barn med ulike motoriske problemer.

Fullførte kurs og opplæring:
1/NDT-Bobath for barn,
2/DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilisation) ifølge Kolar-metoden,
3/Kinesiotaping,
4/PNF,
5/SI (integracja sensoryczna),
6/Tidlig støtte og terapi,
7/Alternative kommunikasjonsmetoder,
8/Støtte for prematurfødte barn og livstruete barn.
9/Støtteteknikker av motorisk utvikling ved muskulær hypotoni hos barn.


Jeg fordyper min kunnskap innen barneterapi kontinuerlig for å kunne hjelpe
mine pasienter så godt som mulig.


FYSIOTEKNIKK T. ZALEWSKI
Christian Krohgs gate 34,
0186 Oslo

Org nr: 997 427 211