For voksne

Massasje

Manuellterapi

Spesialisert fysioterapi: nevrologisk, ortopedisk

Behandling innen fysioterapi: elektroterapi, ultralyd,

Styrkende trening og øvelser for gravide

Kiropraktikk basert på Ackermann metoden

Behandling mot hevelse – basert på lymfedrenasje metoden og teknikker

Kinesiotaping – (for voksne, barn og gravide) – som effektiv og svært nyttig metoden mot alle typer idrettsskader

Nåling som effektiv og svært nyttig metoden mot alle typer muskulære plager

Behandling

Litt om utvalgte metoder og konsepter:

Konsept PNF – i terapi for pasienter med nevrologiske problemer er dette et svært behjelpelig verktøy til arbeid med hverdagsfunksjoner (Activities of Daily Living). I dette konseptet behandles pasienten helhetlig og i terapien brukes det sterke og friske områder i kroppen. Denne metoden tillater en full aktivering av kroppens reserver og den motiverer til progresjon.

Dynamic Neuromuscular Stabilization (DNS) ifølge Kolar – dette er en metode som anvendes ved behandling av funksjonshemning, deriblant mange nevrologiske sykdommer og i ortopedisk behandling. Denne metoden er også meget behjelpelig ved behandling og aktivering av pasienter med sterke og kroniske ryggplager.

Konsept NDT-Bobath er et svært behjelpelig verktøy ved terapi for spedbarn, barn og voksne med nevrologiske problemer. Ved hjelp av funksjonell trening etter NDT-Bobath-konsept forbedrer vi muskeltonus, hemmer uønskede reflekser og fremmer bevegelighet slik at den blir så normal som mulig. En viktig aspekt av konseptet er anvendelse og vedlikehold av kunnskap lært under terapien, slik at pasienten kan benytte seg av dem i hverdagen (pleie, amming, selvhjelp).

For barn og ungdom

Neurodevelopmental terapi for spedbarn og eldre barn med psykosomatiske problemer med ulik etiologi,
Øvelser og massasje ved forstyrrelser i muskeltonus og asymmetri,
Korreksjonsøvelser og sensoriske øvelser for barn med ryggplager eller hyperaktivitet.

Neurodevelopmental terapi blir gjennomført etter metoden utviklet av NDT-Bobath kombinert med andre terapeutiske teknikker.

Dersom du er usikker på om barnet ditt utviklet seg riktig, dersom det ble født prematurt eller med en svak muskeltonus, eller dersom det ble diagnosert med nevrologisk eller genetisk misdannelse eller lidelse – en profesjonell og systematisk terapi kan hjelpe barnet ditt.

Bedriftstilbud

Vi tilbyr tjenester innen massasje og fysioterapi. Vi har lang erfaring med det, siden vi har levert slike tjenester til flere selskaper i allerede tre år.

Vanligvis utfører vi tjenester på hovedkontoret hos kunden, men behandlingen kan også gjennomføres på vårt kontor i Oslo.

Vi tilbyr både engangs behandling og omfattende terapipakker. Vi tar ansvar for alt utstyr som er nødvendig for å utføre tjenesten. Vi foreslår to typer massasje for en enkel person:
– Det kan ta 20 minutter (eller dobbelt : 40 minutter),
– Det kan ta 30 minutter (eller dobbelt : 60 minutter).

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss!

Prisliste

Første konsultasjon: undersøkelse, massasje, fysioterapi, kiropraktikk – sammen med beskrivelse og terapi planlegging – 550 kr

Oppfølgende konsultasjon: 1 time – 550 kr / 30 min. – 350 kr

Kinesiotaping – 50 kr ekstragebyr som tillegg til terapi for våre pasienter, 150 kr som separat behandling
Fysiske behandlinger: ultralyd, elektroterapi, kombinasjonsbehandling:
for pasienter som gjennomgår terapi hos oss – inkludert i prisen,
som separat behandling (behandlingens varighet 30 min.) – 350 kr
Terapibeskrivelse på norsk for NAV, fastlege, medisinsk spesialist, advokat, forsikringsselskap (beskrivelsen omfatter en grundig omtale av problemet, terapiplan, anbefalinger) – 350 kr

Fysioterapibevis, bekreftelse til lege – gratis.

Avbestilling av time må skje innen kl. 12.00 arbeidsdagen før. Uteblitt time eller time som ikke blir avbestilt i tide må betales i sin helhet.