Generelt om oss – hvem er vi

Fysioterapeuter Anna Basis Zalewka og Tomasz Zalewski

Vi er fysioterapeuter med mastergrad, uteksaminert fra Medisinsk Universitet i Gdańsk. Vi er også medlemmer ved NFF (Norsk Fysioterapi Forbund) NEMUS-gruppe.

Vårt firma er registrert hos private forsikringsselskap som: Trygg, Gjensidige, Vertikal, Storebrand, Hjelp24 – disse selskapene tilbyr tjenester innen privat helseforsikring.

Vi har stor yrkeserfaring og faglig kompetanse fra ulike helsesentre både i Polen og i Norge.

Stadig utvikler vi og forbedrer vår kompetanse ved å delta i flere kurs, dvs. NDT – Bobath for voksne, NDT – Bobath for barn, PNF, NEURAC, Sensorisk Integrering, Ackermann, DNS.

Vårt store tilbud innen fysioterapi er basert på profesjonell kunnskap og lang erfaring.

Vi tilbyr profesjonell nevrologisk terapi for voksne og barn med forskjellige psykosomatiske problemer, samt massasje, kiropraktikk og skadebehandling.

Vårt tilbud omfatter også massasje for bedriftskunder. Vi har erfaring fra denne typen tjenesten – vi kan komme til deg med alt nødvendig utstyr for å gi massasje til ansatte i en trivelig og vennlig atmosfære.

Pasienten er vår prioritet – vi gjør vårt beste for at terapien skal være effektiv og at pasienten blir fornøyd.

Anna Basis Zalewska

Fysioterapeut, spesialist i terapi for barn

Autorisert i Norge (ID-nummer: 007668430)

I 2010 ble jeg uteksaminert med mastergrad fra Medisinsk Universitet i Gdańsk, min masteroppgave handlet om terapi for prematurfødte spedbarn.

Allerede som student begynte jeg med yrkespraktikk som senere resulterte i stor yrkeserfaring og lidenskap for arbeid med funksjonshemmede pasienter, særlig med barn og ungdom.

Min spesialisering er terapi og utviklingsstøtte for babyer og barn med psykosomatiske lidelser. I tillegg tilbyr jeg terapi for barn og ungdom med følgende lidelser:
ryggplager,
problemer med muskeltonus,
hyperaktivitet,
genetiske/nevrologiske sykdommer, for eksempel: CP, SMA, ryggmargsbrokk,
ved langvarig terapi kan behandlingene utføres hjemme hos pasienten.

Min yrkeserfaring og kompetanse har jeg samlet ved å jobbe som fysioterapeut på blant annet følgende arbeidsplasser: spesialskole, spesialbarnehage, hospice for voksne og barn, og ved å koordinere korreksjonsgymnastikk for barn i tidlig skolealderen.

Nå er jeg ansatt som barnefysioterapeut i spesialskole i Jessheim. I tillegg jobber jeg som personlig assistent for funksjonshemmede barn med ulike motoriske problemer.

Jeg fordyper min kunnskap innen barneterapi kontinuerlig for å kunne hjelpe mine pasienter så godt som mulig.

Fullførte kurs og opplæring:
NDT-Bobath for barn,
DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilisation) ifølge Kolar-metoden,
Kinesiotaping,
PNF,

SI (sensorisk integrering),
Tidlig støtte og terapi,
Alternative kommunikasjonsmetoder,
Støtte for prematurfødte barn og livstruete barn.

+ utvide

Tomasz Maciej Zalewski

Fysioterapeut, massasjeterapeut, spesialist i terapi for voksne

Autorisert i Norge (ID-nummer: 007668732)

Uteksaminert i 2010 fra Medisinsk Universitet i Gdańsk med mastergrad i fysioterapi.

Jeg har samlet min yrkeserfaring og faglig kompetanse ved å jobbe blant annet som fysioterapeut i helsesenter og på klinisk sykehus.

Jeg er ansatt som fysioterapeut i klinikken i Lørenskog, i tillegg jobber jeg som fysioterapeut/personlig assistent for funksjonshemmede personer. Siden 2011 har jeg også egen næringsvirksomhet som fysioterapeut.

Dessuten jobber jeg også som massasjeterapeut og fysioterapeut for store bedrifter og internasjonale firmaer, der jeg tar vare på helse og fysisk kondisjon til ansatte.

Min spesialisering er behandlinger rettet mot voksne pasienter og jeg tilbyr en rekke terapeutiske teknikker, ulike massasjeteknikker, flere kiropraktiske teknikker og manuell terapi. Jeg tilbyr også terapi for pasienter med nevrologiske problemer, kroniske sykdommer og langvarig immobilisering.

Jeg fordyper min kunnskap kontinuerlig ved å delta i kurs og seminar slik at jeg får hjelpe mine pasienter så godt som mulig.

Hver pasient blir behandlet individuelt og holistisk – terapien blir skreddersydd etter pasientens behov der alle behjelpelige midler blir tatt i betraktning.

Fullførte kurs og opplæring:
DNS
(Dynamic Neuromuscular Stabilisation) ifølge Kolar,
NDT-Bobath for voksne,
PNF,
Ackermann Chiropraktikk (Basic i Master),
Neurac,
Terapi og forebygging av rygglidelser,
Kinesiotaping.

+ utvide